GALERIJA 21PMD
MLINPEK MARKETING Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad, Srbija
021 547 681 063 553 405
www.mlinpekmarketing.com loncar@mlinpekmarketing.com
GALERIJA 22PMD
GALERIJA 3 SAJAM MPPP
MLINPEK EXPO JEDINSTVEN U SRBIJI
OD 21. DO 23. NOVEMBRA NA NOVOSADSKOM SAJMU
Autor: Dobrila Mlađenović
Na Novosadskom sajmu je od 21. do 23. novembra održan četvrti MLINPEK EXPO, kao i 24. Mlinarsko - pekarski dani, koji su okupili pedesetak izlagača. Pred novosadskom pub - likom direktno su se predstavili izlagači iz Srbije, Poljske, Turske, Hrvatske, Italije, Češke... a posredstvom zastupnika bile su izložene mašine i oprema iz Francuske, Mađarske, Slovenije, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke... Sajam proizvoda i usluga namenjenih pekarima, mlinarima, konditorima, poslastičarima i skladištarima MLINPEK EXPO otvorio je pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić, koji je istakao da su učesnici iz Srbije i Evrope izložili najsavre - meniju opremu za pekarsku i mlinarsku industriju, te da je ova priredba odlična prilika da se vidi šta se u tim oblastima nudi. Ukazujući da je Srbija lider u proizvodnji žitarica na Balkanu, Katanić je rekao da je neophodno da se primarna poljoprivredna proizvodnja osavremeni i unapredi. Bez kvalitetne sirovine nema ni kvalitetnog finalnog proiz - voda i zato je veoma važno da se na našim poljima seje deklarisano, sretifikovano seme jer se na taj način pozitivno utiče na kvalitet primarne proizvodnje, ali i prerade. To moraju da znaju i prerađivači koji bi trebalo da motivišu primarne proizvođače da seju sertifikovano seme jer to doprinosi višem kvalitetu proiz - voda i boljem plasmanu i na domaćem i stranom tržištu - rekao je Katanić. Organizator MLINPEK EXPO-a je „Mlinpek Zavod” iz Novog Sada, suorganizator je Nov - osadski sajam, a po rečima direktora „Mlinpek Zavoda” Lazara Popovića manifestacija na kojoj nastupaju prerađivači žita i brašna, poslastičari, konditori, proizvođači mašina i opreme za te delatnosti, iz godine u godinu raste i proširuje se i izlagači imaju sve veći interes da se predstave. Uz to, naglasio je Popović, na konferenciji „24. Mlinarsko pekarski dani” stručnjaci sa domaćih fakulteta i instituta izneli su najnovija saznanja iz oblasti pekarstva, poslastičarstva, mlinarstva, govorilo se o uticaju klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju, prevenciji, monitoringu, kontroli i sankcijama inspekcijs - kih organa pri nadzoru proizvodnje i prerade pšenice, najsavremenijim tehnologijama u proizvodnji, primeni IT rešenja koja doprinose boljem plasmanu, značaju ambalaže... Ono što je bilo izloženo na MLINPEK EXPO-u, ocenili su izlagači, privuklo je pažnju i stručne publike, ali i velikog broja zaintresovanih da pokrenu sopstveni biznis u oblasti pekarstva i poslastičarstva, čime se potvrdilo i to da se ove delatnosti sve više razvijaju. Dolazak na ovu manifestaciju bila je i izuzetna mogućnost da se mašine i oprema kupe po povoljnim cenama jer su mnogi izlagači odobravali sajamski popust koji je prelazio i 30 odsto, što je bez sumnje značajna ušteda i podrška u radu. Ukazujući da je priredba poput MLINPEK EXPO potrebna domaćem tržištu jer je jedinstvena u Srbiji i pruža uvid u najsavremenije tokove u ovoj oblasti, izlagači su istakli da je ona i nastavak susreta i okupljanja ljudi iz struke koje „Mlinpek Zavod” organizuje duže od dve decenije.
Hvatamo korak sa standardima Evropske unije Savetnik ministra za evropske integracije Danilo Golubović je na otvaranju MLINPEK EXPO-a istakao da je domaća pol - joprivredno-prehrambena industrija uhvatila korak sa standardima koji važe u Evropskoj uniji. Po njegovim rečima, u procesu pristupanja Srbije EU domaći propisi usk - lađuju se onim koji u njoj važe što našoj zemlji daje šansu da kvalitetom proizvoda obezbedi i njihovu konkurentnost. - Proizvodi iz Srbije odavno su na tržištima EU i siguran sam da će, kada budemo članica EU, naši proizvodi biti ravno - pravni s onim koje proizvode kompanije iz Evrope. Trudićemo se da na tom putu domaćim proizvođačima obezbedimo pristup novcu iz EU i tako omogućimo lakše usvajanje sve zahtevnijih standarda.
GALERIJE
MLINPEK MARKETING Bulevar oslobođenja 66B, 21000 Novi Sad, Srbija
021 547 681 063 553 405
www.mlinpekmarketing.com office@mlinpekmarketing.com
MLINPEK EXPO JEDINSTVEN U SRBIJI
OD 21. DO 23. NOVEMBRA NA NOVOSADSKOM SAJMU
Autor: Dobrila Mlađenović
Na Novosadskom sajmu je od 21. do 23. novembra održan četvrti MLINPEK EXPO, kao i 24. Mlinarsko - pekarski dani, koji su okupili pedesetak izlagača. Pred novosadskom publikom direktno su se predstavili izlagači iz Srbije, Poljske, Turske, Hrvatske, Italije, Češke... a posredstvom zastupnika bile su izložene mašine i oprema iz Francuske, Mađarske, Slovenije, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke... Sajam proizvoda i usluga namenjenih pekarima, mlinarima, konditorima, poslastičarima i skladištarima MLINPEK EXPO otvorio je pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić, koji je istakao da su učesnici iz Srbije i Evrope izložili najsavremeniju opremu za pekarsku i mlinarsku industriju, te da je ova priredba odlična prilika da se vidi šta se u tim oblastima nudi. Ukazujući da je Srbija lider u proizvodnji žitarica na Balkanu, Katanić je rekao da je neophodno da se primarna poljoprivredna proizvodnja osavremeni i unapredi. – Bez kvalitetne sirovine nema ni kvalitetnog finalnog proizvoda i zato je veoma važno da se na našim poljima seje deklarisano, sretifikovano seme jer se na taj način pozitivno utiče na kvalitet primarne proizvodnje, ali i prerade. To moraju da znaju i prerađivači koji bi trebalo da motivišu primarne proizvođače da seju sertifikovano seme jer to doprinosi višem kvalitetu proizvoda i boljem plasmanu i na domaćem i stranom tržištu - rekao je Katanić. Organizator MLINPEK EXPO-a je „Mlinpek Zavod” iz Novog Sada, suorganizator je Novosadski sajam, a po rečima direktora „Mlinpek Zavoda” Lazara Popovića manifestacija na kojoj nastupaju prerađivači žita i brašna, poslastičari, konditori, proizvođači mašina i opreme za te delatnosti, iz godine u godinu raste i proširuje se i izlagači imaju sve veći interes da se predstave. Uz to, naglasio je Popović, na konferenciji „24. Mlinarsko pekarski dani” stručnjaci sa domaćih fakulteta i instituta izneli su najnovija saznanja iz oblasti pekarstva, poslastičarstva, mlinarstva, govorilo se o uticaju klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju, prevenciji, monitoringu, kontroli i sankcijama inspekcijskih organa pri nadzoru proizvodnje i prerade pšenice, najsavremenijim tehnologijama u proizvodnji, primeni IT rešenja koja doprinose boljem plasmanu, značaju ambalaže... Ono što je bilo izloženo na MLINPEK EXPO-u, ocenili su izlagači, privuklo je pažnju i stručne publike, ali i velikog broja zaintresovanih da pokrenu sopstveni biznis u oblasti pekarstva i poslastičarstva, čime se potvrdilo i to da se ove delatnosti sve više razvijaju. Dolazak na ovu manifestaciju bila je i izuzetna mogućnost da se mašine i oprema kupe po povoljnim cenama jer su mnogi izlagači odobravali sajamski popust koji je prelazio i 30 odsto, što je bez sumnje značajna ušteda i podrška u radu. Ukazujući da je priredba poput MLINPEK EXPO potrebna domaćem tržištu jer je jedinstvena u Srbiji i pruža uvid u najsavremenije tokove u ovoj oblasti, izlagači su istakli da je ona i nastavak susreta i okupljanja ljudi iz struke koje „Mlinpek Zavod” organizuje duže od dve decenije.
Hvatamo korak sa standardima Evropske unije Savetnik ministra za evropske integracije Danilo Golubović je na otvaranju MLINPEK EXPO-a istakao da je domaća poljoprivredno-prehram - bena industrija uhvatila korak sa standardima koji važe u Evropskoj uniji. Po njegovim rečima, u pro - cesu pristupanja Srbije EU domaći propisi usk - lađuju se onim koji u njoj važe što našoj zemlji daje šansu da kvalitetom proizvoda obezbedi i njihovu konkurentnost. - Proizvodi iz Srbije odavno su na tržištima EU i sig - uran sam da će, kada budemo članica EU, naši proizvodi biti ravnopravni s onim koje proizvode kompanije iz Evrope. Trudićemo se da na tom putu domaćim proizvođačima obezbedimo pris - tup novcu iz EU i tako omogućimo lakše usvajanje sve zahtevnijih standarda.
GALERIJE
Novi Sad 20-26. 5. 2023.
Novi Sad 20-26. 5. 2023.