Mlinpek Marketing je izdavač Mlinpek Almanaha

REKLAMIRAJTE SE

Reklamirajte svoj proizvod ili uslugu Ako vaša firma ima proizvod ili nudite uslugu iz oblasti pekarstva ili mlinarstva, na pravom ste mestu. Jedini časopis u Srbiji koji direktno na svoju adresu dobijaju ljudi iz struke koja je vama interesantna.
Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad Srbija

Media kit

Časopis se objavljuje 12 puta godišnje, odnosno jednom mesečno (krajem meseca). Rok za predaju gotove reklame je 15. u mesecu. Tiraž: 2.500 primeraka. Šaljemo ga na adrese skoro svih pekara i mlinova u Srbiji i na izvestan broj u Crnoj Gori, Makedoniji i BiH. Veličina: 210 x 295 mm (+3mm za obrez) Rezolucija 300 dpi Format: PSD ili TIFF (bez lejera) ili PDF (u punoj rezoluciji) ili JPG (na maksimum kvalitetu) ili CDR, ... (PDF je najpogodniji za slanje mejlom). Sve u CMYK-u, overprintovana crna boja (da nije iz sve četiri).
DEO ČASOPISA
Unutrašnje strane
Unutrašnja duplerica-sredina
PR Tekst
Ubacivanje prospekata
Prednja unutrašnja korica**
Zadnja spoljašnja korica**
Zadnja unutrašnja korica
Zadnja duplerica-korica
VELIČINA mm (deo strane)
47 x 67 (1/16)
97 x 67 (1/8 vodoravno)
97 x 135 (1/4 uspravno)
210 x147 (1/2 vodoravno)
210 x 295 (cela strana)
2 x 210x295 (dve cele strane)
210 x 295 (cela strana)
maks. 210 x 295 (cela strana)
210 x 295 (cela strana)**
210 x 295 (cela strana)**
210 x 295 (cela strana)**
2 x 210x295 (dve cele strane)
PDV je uračunat u cenu Cene se odnose na reklamiranje u jednom broju. *plaćanje u dinarskoj pro- tivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu evra NBS na dan slanja računa **strane koje trenutno nisu na raspolaganju INFORMACIJE I DOGOVORI: Aleksandar Lončar 021/547-681 loncar@mlinpekmarketing.com
CENA (evro/br)*
42
72
120
210
360
600
210
210
430**
1.000**
400
700

CENOVNIK I USLOVI REKLAMIRANJA

REKLAMIRAJTE SE U sve cene je uključeno pravljenje reklame u skladu sa vašom ili našom idejom. Dobijate besplatno jedan primerak časopisa za vreme dok objavljujete reklamu i reklama vam se objavljuje na našem sajtu www.mlinpekmarketing.com POPUSTI ZA DUŽE OBJAVLJIVANJE: • 6 reklama = 17% • 12 reklama = 25% Ako se odlučite za 12 reklama, možete besplatno objavljivati komercijalne vesti i PR tekstove o vašoj firmi u svakom broju i možete besplatno objavljivati stručne tekstove, u dogovoru sa glavnim urednikom.  POPUSTI ZA UGOVORE: • 3 godine = 12%  • 5 godina = 21% Ako se odlučite za ugovor na 3 i 5 godina, poklonićemo vam kompletnu bazu podataka pekara i/ili mlinara iz našeg adresara. POPUST ZA PLAĆANjE SVE UNAPRED: 10% Popusti se obračunavaju pojedinačno a ne zbirno.  Ako plaćate reklame mesečno, popusti se razdele na sve brojeve.  NAČIN PLAĆANjA: Javite nam izabranu varijantu, napravimo ugovor, pošaljemo vam račun.   ROK ZA OBJAVLJIVANJE: Na dan sklapanja ugovora uvrstićemo vašu reklamu u sledeći broj časopisa ili u neki drugi broj, kako je u ugovoru specificirano. VAŠA OBAVEZA: Da nam dostavite pripremljenu reklamu mejlom najkasnije 15. u mesecu. NAŠA OBAVEZA: Da pošaljemo svaki mesec časopis na 2.500 adresa.
ČASOPIS ZA MLINARSTVO, PEKARSTVO, POSLASTIČARSTVO I KONDITORSTVO