Mlinpek Marketing je izdavač Mlinpek Almanaha
Reklamirajte svoj proizvod ili uslugu Ako vaša firma ima proizvod ili nudite uslugu iz oblasti pekarstva ili mlinarstva, na pravom ste mestu. Jedini časopis u Srbiji koji direktno na svoju adresu dobijaju ljudi iz struke koja je vama interesantna.
Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad Srbija
DEO ČASOPISA
Unutrašnje strane
PR Tekst
Ubacivanje prospekata
Zadnja unutrašnja korica**
Prednja unutrašnja korica**
Zadnja spoljašnja korica
Unutrašnja duplerica-sredina
Zadnja duplerica-korica
Prednja duplerica-korica
Naslovna strana
VELIČINA mm (deo strane)
47 x 67 (1/16)
97 x 67 (1/8 vodoravno)
97 x 135 (1/4 uspravno)
210 x147 (1/2 vodoravno)
210 x 295 (cela strana)
210 x 295 (cela strana)
maks. 210 x 295 (cela strana)
210 x 295 (cela strana)**
210 x 295 (cela strana)**
210 x 295 (cela strana)
2 x 210x295 (dve cele strane)
2 x 210x295 (dve cele strane)
2 x 210x295 (dve cele strane)
210 x 160
PDV je uračunat u cenu Cene se odnose na reklamiranje u jednom broju. *plaćanje u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu evra NBS na dan slanja računa **strane koje trenutno nisu na raspolaganju INFORMACIJE I DOGOVORI: Aleksandar Lončar 021/547-681 loncar@mlinpekmarketing.com
CENA (evro/br)*
42
72
120
210
360
210
210
400**
430**
450
600
700
800
900
KLIKNITE OVDE ZA PRIJAVU ZA PONUDU
U sve cene je uključeno pravljenje reklame u skladu sa vašom ili našom idejom. Dobijate besplatno jedan primerak časopisa za vreme dok objavljujete reklamu i reklama vam se objavljuje na našem sajtu www.mlinpekmarketing.com i Facebook strani. POPUSTI ZA DUŽE OBJAVLJIVANJE: • 6 reklama = 17% • 12 reklama = 25% Ako se odlučite za 12 reklama, možete besplatno objavljivati komercijalne vesti i PR tekstove o vašoj firmi u svakom broju i možete besplatno objavljivati stručne tekstove, u dogovoru sa glavnim urednikom.
POPUST ZA PLAĆANJE SVE UNAPRED: 10% Ako se odlučite za 12 reklama (minimum pola strane) i plaćanje sve unapred, poklonićemo vam kompletnu bazu podataka pekara i/ili mlinara iz našeg adresara a za 12 reklama (minimum na celu stranu), pored baze podataka, jednom mesečno ćemo organizovati mejl kampanju sa slanjem vaše reklame na sve mejlove pekara/mlinara koje imamo u Gmail bazi (oko 2.000 adresa). Popusti se obračunavaju pojedinačno a ne zbirno. Ako plaćate reklame mesečno, popusti se razdele na sve brojeve.
NAČIN PLAĆANJA: Javite nam izabranu varijantu (dužina reklamiranja i način plaćanja), napravimo ugovor, pošaljemo vam račun. ROK ZA OBJAVLJIVANJE: Na dan sklapanja ugovora uvrstićemo vašu reklamu u sledeći broj časopisa ili u neki drugi broj, kako je u ugovoru specificirano. VAŠA OBAVEZA: Da nam dostavite pripremljenu reklamu mejlom najkasnije 15. u mesecu. NAŠA OBAVEZA: Da pošaljemo svaki mesec časopis na 3.000 adresa.

CENOVNIK I USLOVI REKLAMIRANJA

Mlinpek Marketing je izdavač Mlinpek Almanaha
Reklamirajte svoj proizvod ili uslugu Ako vaša firma ima proizvod ili nudite uslugu iz oblasti pekarstva ili mlinarstva, na pravom ste mestu. Jedini časopis u Srbiji koji direktno na svoju adresu dobijaju ljudi iz struke koja je vama interesantna.
Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad Srbija
VELIČINA mm (deo strane)
47 x 67 (1/16)
97 x 67 (1/8 vodoravno)
97 x 135 (1/4 uspravno)
210 x147 (1/2 vodoravno)
210 x 295 (cela strana)
210 x 295 (cela strana)
maks. 210 x 295 (cela strana)
210 x 295 (cela strana)**
210 x 295 (cela strana)**
210 x 295 (cela strana)
2 x 210x295 (dve cele strane)
2 x 210x295 (dve cele strane)
2 x 210x295 (dve cele strane)
210 x 160
PDV je uračunat u cenu Cene se odnose na reklamiranje u jednom broju. *plaćanje u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu evra NBS na dan slanja računa **strane koje trenutno nisu na raspolaganju INFORMACIJE I DOGOVORI: Aleksandar Lončar 021/547-681 loncar@mlinpekmarketing.com
CENA (evro/br)*
42
72
120
210
360
210
210
400**
430**
450
600
700
800
900
U sve cene je uključeno pravljenje reklame u skladu sa vašom ili našom idejom. Dobijate besplatno jedan primerak časopisa za vreme dok objavljujete reklamu i reklama vam se objavljuje na našem sajtu www.mlinpekmarketing.com i Facebook strani. POPUSTI ZA DUŽE OBJAVLJIVANJE: • 6 reklama = 17% • 12 reklama = 25% Ako se odlučite za 12 reklama, možete besplatno objavljivati komercijalne vesti i PR tekstove o vašoj firmi u svakom broju i možete besplatno objavljivati stručne tekstove, u dogovoru sa glavnim urednikom. POPUST ZA PLAĆANJE SVE UNAPRED: 10% Ako se odlučite za 12 reklama (minimum pola strane) i plaćanje sve unapred, poklonićemo vam kompletnu bazu podataka pekara i/ili mlinara iz našeg adresara a za 12 reklama (minimum na celu stranu), pored baze podataka, jednom mesečno ćemo organizovati mejl kampanju sa slanjem vaše reklame na sve mejlove pekara/mlinara koje imamo u Gmail bazi (oko 2.000 adresa). Popusti se obračunavaju pojedinačno a ne zbirno. Ako plaćate reklame mesečno, popusti se razdele na sve brojeve. NAČIN PLAĆANJA: Javite nam izabranu varijantu (dužina reklamiranja i način plaćanja), napravimo ugovor, pošaljemo vam račun. ROK ZA OBJAVLJIVANJE: Na dan sklapanja ugovora uvrstićemo vašu reklamu u sledeći broj časopisa ili u neki drugi broj, kako je u ugovoru specificirano. VAŠA OBAVEZA: Da nam dostavite pripremljenu reklamu mejlom najkasnije 15. u mesecu. NAŠA OBAVEZA: Da pošaljemo svaki mesec časopis na 3.000 adresa.

CENOVNIK I USLOVI REKLAMIRANJA

DEO ČASOPISA
Unutrašnje strane
PR Tekst
Ubacivanje prospekata
Zadnja unutrašnja korica**
Prednja unutrašnja korica**
Zadnja spoljašnja korica
Unutrašnja duplerica-sredina
Zadnja duplerica-korica
Prednja duplerica-korica
Naslovna strana
KLIKNITE OVDE ZA PRIJAVU ZA PONUDU
ČASOPIS ZA MLINARSTVO, PEKARSTVO, POSLASTIČARSTVO I KONDITORSTVO
ČASOPIS ZA MLINARSTVO, PEKARSTVO,  POSLASTIČARSTVO I KONDITORSTVO