Mlinpek Marketing je izdavač Mlinpek Almanaha

Tema broja

Energetska efikasnost u fokusu dr Jasna Mastilović naučni savetnik Mnogi procesu u lancu prerade žita su veliki potrošači energije, ali u mnogim slučajevima zagađivači životne okoline koji doprinose klimatskim promenama. Stoga lanac prerade žita i brašna mora biti revidiran sa aspekta energetske efikasnosti. U razvijenom svetu ovaj imperativ je već odavno apostrofiran i dalje će se intenzivno raditi na njemu. A kod nas? Kod nas su završili mlinovi ugašeni na zapadu kao energetski neefikasni i ekološki nepodobni, kod nas završava stara pekarska oprema koja je na zapadu izbačena. Kod nas na ovom polju su pune ruke posla. Čula sam nedavno u medijima da je procenjeno da za dostizanje standarda energetske efikasnosti i ekologije kod nas potrebno uložiti 15 milijardi evra. Deo toga se sigurno odnosi na lanac prerade žita. Pa stoga, nije na odmet da se osvrnemo na mogućnosti povećanja energetske efikasnosti i uštede energije u pogonima za preradu žita. Proizvođači širom sveta razmatraju mere energetske efikasnosti kao načina da ublaže uticaj nestabilnih energetskih tržišta, rastuću konkurenciju i zahteve za smanjenje emisije ugljendioksida. Investicije u energetsku efikasnost su zdrava i ključna poslovna strategija u današnjem proizvodnom okruženju. Pored toga, primena sistema za upravljanje energijom proizvođačima obezbeđuje i viši nivo dobiti koja se ostvaruje kao posledica primenjenih mera energetske efikasnosti. U ovom tekstu osvrnućemo se na najvažnije mogućnosti povećanja energetske efikasnosti pogona u kojima se preradi najveći udeo hlebnog žita: industrijske mlinove i pekare.
Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad Srbija
ČASOPIS ZA MLINARSTVO, PEKARSTVO, POSLASTIČARSTVO I KONDITORSTVO